21/2/13

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ "ΑΤΤΟΙΚΑ " ΣΤΟ 1ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΠΕ"


Δεκτή η πρόταση της ΑΤΤΟΙΚΑ, που προτείνει εξωδικαστική διαμεσολάβηση από την Περιφέρεια για επίλυση των διαφορών μεταξύ υπερχρεωμένων νοικοκυριών και τραπεζών


Ουσιαστική και έντονη ήταν η παρουσία της "Αττικής Οικολογικής Απάντησης", περιφερειακής παράταξης των Οικολόγων στην Περιφέρεια Αττικής, στο 1ο Τακτικό Συνέδριο Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος. Τοποθετούμενος ο επικεφαλής της και μέλος της ΕΝΠΕ, Κώστας Διάκος, έκανε μια πρωτοποριακή πρόταση κοινωνικής παρέμβασης του Β' Βαθμού Αιρετής Αυτοδιοίκησης, για τους υπέρχρεους σε τράπεζες πολίτες.
Συγκεκριμένα ο Κώστας Διάκος τόνισε:
«Πανθομολογουμένως κρίνεται ως ανεπαρκής πλέον η νομοθετική ρύθμιση του Νόμου 3869/2010. Μετατρέπει τους πολίτες επί έτη οιονεί πτωχεύσαντες και τους πιστωτικούς οργανισμούς να έχουν δικαίωμα αποκλεισμού τους από το χρηματοπιστωτικό σύστημα ώστε να μπορέσουν να ανασάνουν από τις συνέπειες της κρίσης. Την κατάσταση αυτή ως και αναποτελεσματική για τις επιδιώξεις του διαπίστωσε και το Υπουργείο Ανάπτυξης διά στόματος του Γ.Γ. Καταναλωτή κ. Στεργίου σε πρόσφατο Καταναλωτικό Συνέδριο ανακοίνωσε ότι επίκειται αναθεώρηση του.
Υπό τα δεδομένα αυτά και στο πλαίσιο της κοινωνικής παρέμβασης του Β’ Βαθμού Αυτοδιοίκησης (Περιφέρειας), σε συνεργασία με τις πιστοποιημένες καταναλωτικές οργανώσεις, πρότεινα να αναλάβουν οι Περιφέρειες με σχετική τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθετικής ρύθμισης (μεταφορά της αρμοδιότητας αυτής από τους Δήμους στην Περιφέρεια - εξειδίκευση των δομών και φάσεων του έργου), την εξωδικαστική διαμεσολάβηση για επίλυση των διαφορών μεταξύ των υπέρχρεων δανειοληπτών πολιτών και των δανειστών-πιστωτικών ιδρυμάτων για την εξομάλυνση των οικονομικών, κοινωνικών και προσωπικών δεδομένων από τα αποτελέσματα της κρίσης, όπως συνέβη και συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες(π.χ. Ιρλανδία, Ολλανδία κλπ). Η χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού επιτρέπεται και μπορεί να στηριχτεί στα ΕΣΠΑ, όπως και στις άλλες χώρες».
Η πρόταση αυτή έγινε δεκτή και συμπεριελήφθη στις αποφάσεις του Συνεδρίου. Προς την κατεύθυνση αυτή συμφωνήθηκε η συγκρότηση Επιτροπής στην ΕΝΠΕ με την συμμετοχή των πιστοποιημένων καταναλωτικών οργανώσεων για την εκπόνηση του σχετικού προγράμματος, παίρνοντας υπόψη και τα άλλα ευρωπαϊκά παραδείγματα, που θα προτείνει στην Κυβέρνηση.

Τοποθετούμενος επί άλλων θεμάτων, ο περιφερειακός σύμβουλος, Κώστας Διάκος, επεσήμανε την ανάγκη τροποποίησης του Καλλικράτη για μεγαλύτερη αυτονομία του Β' Βαθμού Αυτοδιοίκησης από την Κεντρική Διοίκηση την επαναφορά αρμοδιοτήτων που αφαιρέθηκαν υπέρ της Κεντρικής Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Γεν. Γραμματείας, ζητώντας την κατάργηση της ως ανταγωνιστικού πόλου στον θεσμό, με την μεταφορά αρμοδιοτήτων και εργατικού δυναμικού στις κατά τόπους αιρετές Περιφέρειες, και την ολοκλήρωση των ΠΔ για τις απόδοση όλων των προβλεπόμενων νομοθετικά αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες. Ζήτησε ενδοπεριφερειακή αποκέντρωση με απόδοση πολιτικών πρωτοβουλιών ανά περιφερειακό τομέα με διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των προβλεπόμενων από τον Καλλικράτη Επιτροπών Διαβούλευσης.
Αντιτάχθηκε στην απόφαση της ΚΕΔΕ που ζητά την κατάργηση των Συμπαραστατών του Πολίτη και των Επιχειρήσεων χάριν της διαφάνειας και της πάταξης της διαφθοράς. Ζήτησε την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου με ενίσχυση του ατομικής πολιτικής παρουσίας των περιφερειακών Συμβούλων και την αναβάθμιση του ρόλου των περιφερειακών παρατάξεων προτείνοντας μάλιστα την τροποποίηση του Νόμου που περιορίζει τον ορισμό (και όχι την εκλογή) των αντιπεριφερειαρχών μόνο από την πλειοψηφία, περιορίζοντας δραματικά την δυνατότητα συνθετικών αποφάσεων και δράσεων. Αρκετές από τις προτάσεις αυτές περιελήφθησαν στο τελικό κείμενο των συμπερασμάτων και αποφάσεων του Συνεδρίου.

Περισσότερες πληροφορίες:
Κώστας Διάκος  6972223030

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου