21/2/13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-«ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης κ. Βασίλης Βαλασόπουλος
και η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Δ.Υ.Ε.Κ.Ο.Η

σας προσκαλούν στην Ενημερωτική Ημερίδα του Προγράμματος
«ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ»

τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου και ώρα 17:00
στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης
(Σοφοκλή Βενιζέλου & Κουντουριώτου)


Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Δ.Υ.Ε.Κ.Ο.Η. [Δίκτυο Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Ηλιούπολης] υλοποιεί την Πράξη «Τοπικό Σχέδιο Ηλιούπολης για την κοινωνική ένταξη Ευάλωτων Ομάδων» της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).


Με εκτίμηση
Αναπτυξιακή Σύμπραξη Δ.Υ.Ε.Κ.Ο.Η
Εκ μέρους του εταίρου ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ Α.Ε.
Μαρία Αντωνίου
T210 6753585 (ext 311), F210 6753588

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου