6/2/14

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΒΥΡΩΝΑΘέμα: «Επιλογή Διευθυντών και προϊσταμένων στο Δήμο Βύρωνα και τα Ν.Π. Δ.Δ.»

Με το έγγραφο μας αυτό επισημαίνουμε για άλλη μια φορά τη μη τήρηση και εφαρμογή της προβλεπόμενης νομοθεσίας, ν. 3584/2007, ν. 3852/2010, ν. 3839/2010, ν. 4024/2011, Ν.4147/2013 για την επιλογή και τοποθέτηση  διευθυντών και προϊσταμένων  στις υπηρεσίες του Δήμου Βύρωνα και τα Ν.Π.Δ.Δ.
Είμαστε υποχρεωμένοι ως σωματείο εργαζομένων ανεξάρτητα από την άποψή μας και την αντίθεσή μας στην αξιολόγηση,  υπερασπιζόμενοι το δημόσιο συμφέρον, τα δικαιώματα των εργαζομένων και την ίση  αντιμετώπισή τους απέναντι στο νόμο στο θέμα αυτό.  Δε σωπαίνουμε  και για μια ακόμη φορά απαιτούμε για την ανάδειξη, την  επιλογή  και τοποθέτηση των θέσεων αυτών να  τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία. Δεν κλείνουμε τα μάτια στις αυθαιρεσίες και τις σκοπιμότητες  της διοίκησης.  Όλοι οι εργαζόμενοι και δημοτικοί άρχοντες είναι ίσοι απέναντι στο νόμο και είναι υποχρεωμένοι να τον εφαρμόζουν και όχι να αυθαιρετούν.
Δυστυχώς μέχρι σήμερα και παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις μας το αυτονόητο αίτημα του σωματείου μας δεν εισακούεται και προσκρούει πάνω στη στείρα άρνηση και αυθαίρετη λειτουργία του αρμόδιου οργάνου. Στο Δήμο Βύρωνα δεν τηρείται η νομοθεσία στο θέμα αυτό.
Απευθυνόμαστε στον Υπουργό Εσωτερικών, στην αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου, στο σώμα ελεγκτών δημόσιας διοίκησης ζητώντας την παρέμβασή σας .
Ζητάμε να εξεταστεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα του Ν. 3852/2010 για  μη τήρηση της νομοθεσίας και θα θέλαμε να γνωρίζουμε τις ενέργειες σας στο ζήτημα αυτό, ώστε να εφαρμοστεί η νομοθεσία και να αποκατασταθεί η αδικία και η αυθαιρεσία.
                                                        
                                                       ΣΩΜΑΤΕΙΟ     ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                                                        
 ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 

Το Δ.Σ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου