12/2/13

ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ, Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Γ. ΒΛΑΧΟΥ

1.      Κωδικοποίηση πολεοδομικής νομοθεσίας με απλό και κατανοητό τρόπο.
2.      Κατάργηση αλληλοσυγκρουόμενων εγκυκλίων. Να τεθεί σε διαβούλευση τύπου ερωτηματολογίου, για τουλάχιστον ένα μήνα προς τους μηχανικούς από το ΥΠΕΚΑ. Στο διάστημα που ισχύει ο νόμος 4014/2011 και ο νέος ΝΟΚ, έχουν εκδοθεί εγκύκλιοι που ερμηνεύουν διαφορετικά τους νόμους από τους νόμους που έχουν ψηφιστεί.
3.      Μετά την κωδικοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας, τα γραφεία δόμησης να ελέγχουν μόνο το τοπογραφικό διάγραμμα και το διάγραμμα δόμησης μαζί με τα φορολογικά παραστατικά.
4.      Οι ελεγκτές δόμησης, εκτός από τον έλεγχο τον οποίο πραγματοποιούν, να κατηγοριοποιούν τις τυχόν καταγραφόμενες παραβάσεις, σε εντός και εκτός επιτρεπόμενου όγκου και πάνω σε αυτό το πλαίσιο, να γίνεται διακοπή εργασιών στην άδεια δόμησης. Διαφορετικά, να δίνεται χρόνος για αναθεώρηση χωρίς διακοπή εργασιών.
5.      Καθορισμός ζωνών και χρήσεων γης σε αυτές. Η γενικής και αόριστη κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης, θα φέρει πλήγμα στην καταπτοημένη οικοδομική δραστηριότητα, αλλά θα αποτελεί και μία τεράστια αδικία για τον νόμιμο ιδιοκτήτη, ο οποίος δεν αυθαιρέτησε, δεν κατάτμησε, δεν προσπάθησε να πλουτίσει από τη εμπορία της γης.
6.      Η συνέχεια στην εκτός σχεδίου δόμηση, με συγκεκριμένους όρους και σε συγκεκριμένες ζώνες, θα μπορούσε να συνταυτιστεί με την έκδοση άδειας δόμησης αγροτικής κατοικίας – επιχειρηματικού αγροτικού τύπου.
7.      Να πολλαπλασιαστούν οι δόσεις υπαγωγής που πληρώνει ο ιδιοκτήτης, για την τακτοποίηση του αυθαιρέτου.
8.      Να μειωθεί το παράβολο υπαγωγής στην ένταξη του νόμου σε 500 ευρώ, ανεξαρτήτως κατηγορίας χρήσης και εμβαδόν αυθαιρέτου.
9.      Να προβλεφτεί υποκατηγορία μείωσης προστίμου, για ιδιοκτήτη αυθαιρέτου ο οποίος έχει παιδί ή σύζυγο ανάπηρο ή έχει πολύ μειωμένο εισόδημα (και αποτελεί την μοναδική τους κατοικία).
10.  Επειδή το πλαίσιο της δασικής νομοθεσίας είναι εξαιρετικά παλαιό, αφού δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε μια σύγχρονη νομοθεσία (με προϋπόθεση την αναθεώρηση του Συντάγματος) να μην απεντάσσεται η τακτοποίηση ενός αυθαιρέτου, εάν κατά την δημοσίευση των δασικών χαρτών φαίνεται ότι η ιδιοκτησία εμπίπτει σε δασική έκταση μέχρι την οριστική της επίλυση μετά από προσφυγές ή ενστάσεις που θα κάνει ο ιδιοκτήτης, που σε περίπτωση δικαίωσής του να έχει το δικαίωμα αποπληρωμής των δόσεων.
11.  Η λύση του προβλήματος των εξ’ αδιαιρέτου (ιδιόκτητη κατοικία που βρίσκεται σε εξ’ αδιαιρέτου γήπεδο) πρέπει να γίνει με χρήση των διατάξεων του αστικού κώδικα περί τακτικής – έκτακτης χρησικτησίας, ώστε ο ιδιοκτήτης που το αποδεικνύει να θεωρείται πραγματικός ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου δομήματος και να έχει δικαίωμα για κάθε δικαιοπραξία (το παρόν να έχει εφαρμογή σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί ο Σ.Δ. στο ολικό οικόπεδο).
12.  Σε περίπτωση πολεοδομικών παραβάσεων βάση των οποίων δεν έχει πραγματοποιηθεί υπέρβαση του συντελεστή δόμησης ή της κάλυψης του οικοπέδου, να μπορεί να εκδίδεται απ’ ευθείας από το σύστημα άδεια νομιμοποίησης ανεξαρτήτου του χρόνου κατασκευής της παράβασης
13.  Ο ιδιοκτήτης ο οποίος έχει κάνει ολοκληρωμένη περαίωση της τακτοποίησης αυθαιρέτου να μπορεί με την προσκόμιση του εγγράφου να απαλλάσσεται από το πολεοδομικό πρόστιμο άμεσα από την ΔΟΥ που το έχει βεβαιώσει και όχι να απαιτείται η διαγραφή του χρηματικού καταλόγου από την υπηρεσία δόμησης.
14.  Να προχωρούν άμεσα οι εντάξεις των σχεδίων πόλεων παραθεριστικής κατοικίας, απλοποιώντας το νομικό πλαίσιο της νομοθέτησης της πολεοδομικής μελέτης. Με την νομοθέτηση – δημοσίευση της πολεοδομική μελέτης σε ΦΕΚ να μπορεί να εκδίδεται οικοδομική άδεια με δυσμενείς όρους.
15.  Παρακολούθηση της εκτός σχεδίου δόμησης – έλεγχος των περιοχών με ηλεκτρονικό τρόπο. Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης με αεροφωτογραφίες, για να υπάρξει πλήρης αποτύπωσή της.
16.  Οριστική ημερομηνία για την τακτοποίηση – νομιμοποίηση των αυθαιρέτων η προβλεπόμενη από τον νόμο 4014/2011. Σε διαφορετική περίπτωση και αν αλλάξει η ανωτέρω ημερομηνία να συμπεριληφθούν αυθαίρετα που έγιναν «εκ του πονηρού» εκμεταλλευόμενοι οι ιδιοκτήτες τους, την πιθανή κενή χρονική περίοδο ύπαρξης συγκεκριμένων αεροφωτογραφιών που αυτή καλύφθηκε από ανάρτηση της δορυφορικής λήψης Google 13.8.2011.
17.  Να παραμείνει σε ισχύ ο νόμος 4014/2011 περί αυθαιρέτων για τα εντός σχεδίου μόνο και το επιβαλλόμενο πρόστιμο να έχει επαυξητικό χαρακτήρα μετά την ημερομηνία λήξης του νόμου σε σχέση με την ημερομηνία ένταξης του αυθαιρέτου στην διαδικασία.
18.  Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν καταγγελίες πολιτών ή οι ad hoc περιπτώσεις που αποκαλύπτονται για διαπλοκή και συνέργεια μεταξύ υπαλλήλων της Περιφέρειας ή των πολεοδομιών των δήμων ή άλλων τεχνικών προτείνεται η συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων ώστε να ελέγχονται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.
19.  Όλα τα πόθεν - έσχες όλων των διευθυντών πολεοδομιών, μαζί με των Περιφερειαρχών, να είναι δημόσια.
20.  Ολοκλήρωση το ταχύτερο δυνατό της πλειοψηφίας –αν όχι όλων- των πολεοδομικών μελετών που εκκρεμούν.
21.  Ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, είναι αυτό της στατικής επάρκειας των κτιρίων λόγω και της μεγάλης σεισμικότητας που παρουσιάζει η Ελλάδα. Ήδη στα δημόσια κτίρια προβλέπεται ο ουσιαστικός έλεγχος της στατικής επάρκειας προτείνεται αυτό να επεκταθεί και για τα υπόλοιπα κτίρια.
22.  Το ζήτημα του συντελεστή δόμησης και του περιβαλλοντικού ισοζυγίου επιβάλλει ενδιάμεσο φορέα.
23.  Να ξεκαθαριστεί ότι με βάση το νόμο, υπεύθυνος για τις κατεδαφίσεις είναι η Ειδική Υπηρεσία που έχει συσταθεί στην Περιφέρεια και βεβαίως να δοθούν οι απαραίτητοι πόροι για να μπορέσει να λειτουργήσει.
24.  Για όσους έχουν καταβάλει τις εισφορές προς το ΙΚΑ, το ποσό αυτό να συμψηφίζεται με αυτό που προκύπτει να καταβάλλει ο ιδιοκτήτης για την τακτοποίηση του αυθαιρέτου.
25.  Πρέπει να επισπευσθεί η διαδικασία του κτηματολογίου. Το δημόσιο θα πρέπει άμεσα να καταγράψει την περιουσία του και τις δασικές του εκτάσεις σε συνδυασμό με τη διαδικασία του δασολογίου τόσο για την ηπειρωτική χώρα όσο και για τα νησιά.
26.  Χωροταξικός σχεδιασμός ανά νησί και πολεοδομικές μελέτες.
27.  Η σταδιακή κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης η οποία όμως θα πρέπει να συνδυαστεί με την ταυτόχρονη επέκταση των υπαρχόντων πολεοδομικών σχεδίων, διότι υπάρχουν οικιστικές ανάγκες.
28.  Να δοθεί η δυνατότητα σε εκτός σχεδίου οριζόντιες ιδιοκτησίες, οι οποίες υπενοικιάζονται σε ξένους ως κατοικίες και δεν μπορούν να μισθωθούν αυτοτελώς να μπορούν να αξιοποιηθούν. Με τον τρόπο αυτό το ελληνικό δημόσιο, δεν θα να χάνει πάρα πολλά έσοδα και θα βάλει τέλος σε μια πάρα τουριστική διαδικασία, η οποία δεν είναι νοητή σε ένα κράτος βαθύτατα τουριστικό.
29.  Να μπορούν να εντάσσονται τα αυθαίρετα στις διαδικασίες του Ν.4014/2011 που βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώρους και οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιοι, μετά από έρευνα και αξιολόγηση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.
30.  Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση για τα κτίρια που έχουν ανεγερθεί κατ’ υπέρβαση της οικοδομικής άδειας διότι εντάσσονται στο νόμο και στη συνέχεια δεν μπορούν να πάρουν παράταση ισχύος μετά από πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ.
31.  Να επιτραπεί η σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας και στις εκτός σχεδίου περιοχές, με την απαραίτητη προϋπόθεση, την προγενέστερη από τη σύσταση έκδοση νόμιμης οικοδομικής άδειας.
32.  Θα πρέπει να γίνει αλλαγή των συντελεστών παλαιότητας από το 1983 έως το 1993 και από το 1993 έως το 2003. Ο χρόνος αποπληρωμής να γίνει σε τουλάχιστον σε εξήντα δόσεις και η προθεσμία για την τακτοποίηση να μην έχει χρονικό ορίζοντα.
33.  Να γίνει σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας όπου δεν υπάρχει τελεσίδικη κύρωση δασικών χαρτών ή τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού.
34.  Οποιαδήποτε πολεοδομική άδεια, όπως επισκευών υγιεινής κλπ να θεωρείται ως άδεια και να επιτρέπεται να υπολογιστεί με συντελεστή 1.
35.  Να υπάρξει τροποποίηση των ορίων των ζωνών Υμηττού σύμφωνα με την πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί, προστατεύοντας το πραγματικό δάσος και τους ορεινούς όγκους επιλύοντας ωστόσο ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι συγκεκριμένων περιοχών (Χέρωμα, Βάρη, Κίτσι, Σκάρπιζα Κορωπίου κλπ)
36.  Οι όποιοι πόροι εισπραχθούν από την νομιμοποίηση των κατασκευών, θα πρέπει να αξιοποιηθούν ορθώς, ώστε να υπάρχει περιβαλλοντική και αρχιτεκτονική ισορροπία στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.
37.  Υπολογισμός ύψους προστίμων και με κοινωνικά κριτήρια. Μείωση προστίμων για ευπαθείς ομάδες και ειδικές κατηγορίες πληθυσμού. Παροχή διευκολύνσεων αποπληρωμής προστίμων, ειδικά σε παραμεθόριες περιοχές ή περιοχές απομακρυσμένες από τα μεγάλα αστικά κέντρα.
38.  Να υπάρξει μέριμνα, ώστε να διαγράφονται τα πρόστιμα αυθαιρέτων που έχουν επιβληθεί πριν το Ν.4014/2011 σε όσα αυθαίρετα έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4014/2011, διότι δεν εκδίδονται οι πράξεις με τις οποίες ακυρώνονται οι χρηματικοί κατάλογοι και οι πράξεις επιβολής προστίμου και με τη σειρά τους οι φορολογικές αρχές δεν διαγράφουν τις οφειλές αυτές. Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης κατάστασης, είναι να καλούνται από την εφορία υπόχρεοι πολίτες προκειμένου να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους παρόλο που οι ίδιοι έχουν πληρώσει με τη ρύθμιση που προβλέπεται στο ν.4014/2011 ή πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους.
39.  Να ληφθεί μέριμνα ώστε να αρθεί η αδικία που έχει δημιουργηθεί από την παρ.2 του άρθρου 24 του Ν.4014/2011 και αφορά σε εκείνους που ήδη έχουν εκδώσει οικοδομική άδεια αναθεώρησης – νομιμοποίησης των αυθαιρέτων πριν την εφαρμογή του νόμου δηλ. την 28-7-2011 και τα βεβαιωθέντα ή μη πρόστιμα ανέγερσης/διατήρησης δεν μπορούν να διαγραφούν με την ως τώρα διατύπωση του νόμου (και παρά την εγκύκλιο ΑΠ 26350/28-5-2012 της Γ.Γ του Υπουργείου Χωροταξίας κλπ) με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε δυσχερέστερη θέση σε σχέση με αυτούς που θα εκδώσουν μελλοντικά οικονομική άδεια βάσει του άρθρου 23 παρ.2 του Ν.4014/2011, θα πρέπει το άρθρο 26 παρ.2 να τροποποιηθεί ως εξής: «Στην περίπτωση κατασκευών ή χρήσεων για τις οποίες μπορεί να εκδοθεί ή έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί οικοδομική άδεια βάσει της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.1577/85 εφόσον καταβληθεί το παράβολο της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 24 έως 31-3-2013 και εκδοθεί άδεια εντός τριών ετών από την καταβολή του, δεν οφείλουν άλλο πρόστιμο βεβαιωθέν ή μη και επέρχονται οι συνέπειες των παραπάνω διατάξεων».
40.  Στην περίπτωση κατασκευών ή χρήσεων που βρίσκονται σε εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ), Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε) ή άλλου τύπου σχεδιασμό και προβλέπονται ως περιοχές επεκτάσεων σχεδίου πόλης Α’ κατοικίας ή Β’ Κατοικίας που έχει ολοκληρωθεί έως 31/12/2012 και ευρίσκονται στο στάδιο της πολεοδομικής μελέτης, εφόσον καταβληθεί το παράβολο της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 24 και εκδοθεί οικοδομική άδεια εντός τριών ετών από την κύρωση της πράξης εφαρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου δεν οφείλουν άλλο πρόστιμο οποιασδήποτε άλλης διάταξης νόμου και επέρχονται οι συνέπειες των παραπάνω διατάξεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου