5/7/13

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ

Επιστολή εργαζομένων στα ΝΠΔΔ του Δήμου Βύρωνα
ΘΕΜΑ:: “ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ”


Κυρίες και κύριοι,

Πρόσφατα έλαβα επιστολή σας, με την οποία ζητείται η άμεση ένταξη των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας και συνακόλουθα και των εργαζομένων σε αυτά, στο Δήμο. Εξ όσων γνωρίζω, το ως άνω αίτημά σας έχει ήδη τεθεί και υποστηρίζεται πλήρως από το «Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα».
Απαντώντας στην επιστολής σας – που επισυνάπτεται στο παρόν – θα ήθελα να επισημάνω τα ακόλουθα:

Με τη διαδοχική επιβολή μνημονίων και των συνακόλουθων άδικων και αναποτελεσματικών μέτρων, οι πολίτες οδηγούνται σε όλο και δυσχερέστερες συνθήκες επιβίωσης. Η περικοπή μισθών και συντάξεων, η διογκούμενη ανεργία, η περιστολή κοινωνικών παροχών, η ακρίβεια, τα δάνεια στα οποία αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν ιδιώτες και επιχειρήσεις, τα χιλιάδες «λουκέτα» σε μαγαζιά οδηγούν μεγάλα τμήματα της κοινωνίας μας στα όρια της εξαθλίωσης.
Επιπλέον, έχει γίνει σαφές σε όλους μας ότι η παρούσα μνημονιακή κυβέρνηση προωθεί την εκχώρηση σε ιδιώτες όλων των κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών, που μέχρι τώρα παρείχαν το Κράτος και οι Ο.Τ.Α. Ειδικότερα, με πρόσφατο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – που δεν πρόλαβε να ψηφιστεί επί υπουργίας Μανιτάκη, αλλά σίγουρα θα προωθηθεί καταλλήλως από τον σημερινό Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κ. Μητσοτάκη – δρομολογείται άμεσα η κατάργηση των Ν.Π.Δ.Δ. των δήμων και η εκχώρηση των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών σε ιδιώτες. Συγκεκριμένα, όπως ορθώς επισημαίνεται στην επιστολή σας, στο εν λόγω σχέδιο νόμου περιλαμβάνεται διάταξη με την οποία θα μπορούν να καταργούνται ή να συγχωνεύονται Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων ή να μετατρέπονται σε Ν.Π.Ι.Δ. με την απλή έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος.
Η εξέλιξη αυτή θα έχει ως άμεση συνέπεια την ιδιωτικοποίηση των δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών που παρέχονται από τα Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων (παιδικοί σταθμοί, αθλητικές δραστηριότητες, πολιτιστικές δραστηριότητες κ.ο.κ.), την ουσιαστική καταστρατήγηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου αυτοδιοίκητου των δήμων, αφού με Προεδρικό Διάταγμα θα καθορίζεται ουσιαστικά η οργάνωση και η λειτουργία τους, και φυσικά την άμεση απόλυση των εργαζομένων στα Ν.Π.Δ.Δ. των δήμων.
Στις προωθούμενες αυτές δυσμενείς για όλους τους πολίτες νομοθετικές αλλαγές πρέπει να αντιδράσουν άμεσα και συντονισμένα τόσο οι Δημοτικές Αρχές όσο και οι εργαζόμενοι.
Προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει άμεσα να προωθηθεί η ενσωμάτωση των τριών Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας (Παιδικοί Σταθμοί, Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού και Κέντρο Χορού Ντάνκαν) και των εργαζομένων σε αυτά, στον Δήμο, έτσι ώστε να διασφαλιστεί – όσο το δυνατόν – η  εύρυθμη και αδιάκοπτη λειτουργία τους προς το συμφέρον των πολιτών.

Απαιτείται η άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου προς εξεύρεση λύσης και λήψης σχετικής αποφάσεως, πριν είναι πολύ αργά! Απέναντι σε αυτήν την κοινωνική βαρβαρότητα η άμεση και αποτελεσματική αντίδραση όλων μας είναι επιβεβλημένη, όπως επιβεβλημένο είναι σε αυτήν την πρωτοφανή και δύσκολη κοινωνική συγκυρία να σταθούμε όλοι – με πρωτοστατούσα την Δημοτική Αρχή και τους εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους – στο ύψος των περιστάσεων.  

Ε[ΙΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Επιστολή εργαζομένων στα ΝΠΔΔ του Δήμου Βύρωνα 1 Ιουλίου 2013, Κανένα σχόλιο Οι εργαζόμενοι στα ΝΠΔΔ του Δήμου Βύρωνα (παιδικοί σταθμοί, αθλητισμός, πολιτισμός ) με επιστολή που υπογράφουν ζητάνε από το Δήμαρχο κ. Χαρδαλιά και το δημοτικό συμβούλιο να πάρουν απόφαση και να ενσωματωθούν τα Ν. Π και οι εργαζόμενοι σε αυτά στο Δήμο. Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή: Προς το Δήμαρχο Βύρωνα, τους Δημοτικούς Συμβούλους και το Συμπαραστάτη του Δημότη. Εμείς οι εργαζόμενοι στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Βύρωνα, αντιστεκόμαστε στη βούληση της βάρβαρης πολιτικής της συγκυβέρνησης και των Μνημονίων να εξαφανίσει κάθε ίχνος κοινωνικού κράτους . Οι προαναφερόμενες πολιτικές θέτουν σε κίνδυνο την λειτουργία των ΝΠΔΔ ανοίγοντας δρόμο στην κατάργηση τους ή στην μετατροπή τους σε ΝΠΙΔ, ή στην ιδιωτικοποίηση τους . Οποιαδήποτε από τις παραπάνω εξελίξεις, θα είναι σε βάρος της κοινωνίας και των εργαζομένων. Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, που αφορά στην οργάνωση της δημόσιας διοίκησης, η μνημονιακή συγκυβέρνηση προτείνει την κατάργηση των Νομικών Προσώπων των Παιδικών Σταθμών, του Αθλητισμού - Πολιτισμού και της Πρόνοιας, με διαδικασίες εξπρές, μέσω προεδρικού διατάγματος. Με αυτόν τον τρόπο καταργείται το αυτοδιοίκητο των Δήμων, καθώς τα δημοτικά συμβούλια δεν θα έχουν κανένα λόγο στη λήψη αποφάσεων. Στο δήμο μας τα Νομικά Πρόσωπα αυτά είναι, οι Παιδικοί Σταθμοί, ο Οργανισμός Αθλητισμού - Πολιτισμού(ΟΠΑ) και το Κέντρο Χορού Ντάνκαν, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα στην τοπική κοινωνία. Το σημερινό νομικό πλαίσιο επιτρέπει στα Δημοτικά Συμβούλια, εάν έχουν την βούληση, να αποφασίσουν και να μεταφέρουν τα Ν. Πρόσωπα και τους εργαζόμενους σε αυτά, στο Δήμο. Η λύση αυτή είναι η μοναδική και η ενδεδειγμένη για την διασφάλιση της παροχής των δημοτικών υπηρεσιών και την εργασιακή εξασφάλιση των εργαζομένων. Επειδή η λειτουργία των ΝΠΔΔ και το εργασιακό μας μέλλον εξαρτάται από τη πολιτική βούληση του Δημάρχου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, απευθυνόμαστε στον καθένα και στην κάθε μία από εσάς και σας καλούμε ΤΩΡΑ να αποφασίσετε να εντάξετε όλα τα ΝΠΔΔ και όλους τους εργαζόμενους σε αυτά και όχι να εφαρμόσετε τις βάρβαρες μνημονιακές πολιτικές. Αύριο θα είναι αργά….. Οι ευθύνες που αναλαμβάνει ο κ. Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και κάθε Δημοτικός Σύμβουλος ξεχωριστά είναι τεράστιες και ιστορικές. Απαιτούμε την άμεση ένταξη των Νομικών Προσώπων και των εργαζομένων σε αυτά, στο Δήμο γιατί μόνον έτσι θα διασφαλιστεί η διατήρηση και η συνέχεια του κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, καθώς επίσης δεν θα κινδυνεύσουμε να δούμε το δρόμο της απόλυσης όλοι εμείς που εργαζόμαστε σε αυτά.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου